Op zoek naar wkk?

 
wkk
wkk
Warmte/kracht koppeling WKK - Europa Nu. r. google-plus. facebook. twitter. linkedin2. nujij. Monitor Nieuwsbrief. pdclogo. pdclogo. man met tas. twitter. boek. Parlement.com. Montesquieu instituut. Montesquieu instituut.
Uiteindelijk verliezen we bij de productie en het vervoer van stroom zo'n' 50 procent van de energie. Om energie te besparen, gebruiken veel ziekenhuizen, bejaardencentra en tuinbouwbedrijven zogenaamde 'wkk'-systemen' voor de opwekking van hun eigen stroom. Een wkk-systeem wkk staat voor 'warmte' kracht koppeling'' is een kleine energiecentrale. De aardgasaansluiting wordt door het wkk-systeem gebruikt om elektriciteit op te wekken. De warmte die hierbij vrijkomt, dient ter verwarming van water, bijvoorbeeld voor de centrale verwarming of voor warm water uit de kraan. Een wkk-systeem is zuinig, omdat de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas nuttig gebruikt wordt bij energiecentrales is dit vaak niet het geval, en omdat geen lange elektriciteitskabels nodig zijn om de elektriciteit te vervoeren. Deel dit item op twitter. Deel dit item op facebook. Deel dit item op linkedin. Inhoud sopgave van deze pagina.: Grote en kleine warmte/krachtkoppeling. Waarom warmte/kracht koppeling. Hoe werkt een warmte/kracht koppelingsinstallatie voor thuis.
Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? - Energids.
wat is een wkk of warmtekrachtkoppeling? Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? Bij warmtekrachtkoppeling afgekort wkk wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof stookolie of aardgas of hernieuwbare brandstof zijn biogas of biomassa. De techniek is vooral ontwikkeld voor grote gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen. Wkk-oplossingen voor thuisgebruik, micro-wkk genoemd, zijn nog volop in ontwikkeling. De systemen zijn qua uitzicht en grootte vergelijkbaar met een gewone vaatwasser. Het werkingsprincipe van een warmtekrachtkoppeling is eenvoudig. De brandstof laat de motor draaien. Dit kan met verschillende technieken.: een inwendige verbrandingsmotor. Die zet op zijn beurt een alternator in beweging, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Door de beweging van de alternator ontstaat warmte. Een koelvloeistof zorgt ervoor dat de alternator niet oververhit geraakt. Een warmtewisselaar recupereert deze warmte uit de koelvloeistof en gebruikt ze om warm water aan te maken voor de verwarming of sanitaire toepassingen. Ook de warmte uit de verbrandingsgassen wordt via condensatie gewonnen en gebruikt voor de warmwaterproductie. In vergelijking met een afzonderlijke, gescheiden productie, waarbij enerzijds elektriciteit in een centrale wordt opgewekt en anderzijds warmte in een ketel, kan men met wkk tot 20 brandstof uitsparen.
Warmtekrachtkoppeling WKK EL-Technics.
Sinds 2000 specialiseren wij ons in het onderhoud, herstellen en reviseren van WKK installaties. We bieden onderhoudscontracten op maat aan gesteund op uitgebreide ervaring en kennis van zake. Hierdoor kunnen wij een kwalitatieve service garanderen aan een juiste prijs. Het is onze passie om dergelijke WKK projecten uit te werken en op te volgen; advies te verstrekken naargelang de situatie; en mee te denken aan energie-efficiënte toepassingen hieromtrent.
Warmtekrachtkoppeling - cogeneratie in detail.
van a tot z. Warmtekrachtkoppeling in detail. Een warmtekrachtkoppeling WKK of cogeneratie wekt tegelijk elektriciteit kracht en warmte op. Bij een WKK-module wordt de mechanische energie, afkomstig van bijvoorbeeld een verbrandingsmotor of een gasturbine, gebruikt om een generator aan te drijven.
Warmtekrachtinstallatie WKK - Stimular - De werkplaats voor duurzaam ondernemen.
Wat kunnen wij voor je vinden? Een kleinschalige warmtekrachtkoppeling WKK is een alternatief voor een aardgasgestookte verwarmingsketel. Hierbij drijft een gasgestookte motor een generator aan. De warmte die vrijkomt via de koeling van de motor en via de rookgassen kan nuttig worden gebruikt voor de verwarming van het gebouw of voor de productie van warm tapwater. Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Zie ook de maatregel Duurzame warmte. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer. Vloeroppervlak dient groter te zijn dan 5.000 m 2 en met centrale warmteopwekking.
Integratie WKK en valorisatie van alle energiestromen in productieproces Gyproc - Luminus Solutions.
Dankzij een totaal rendement van meer dan 90 ziet Gyproc met deze innovatieve WKK zijn carbon footprint dalen met ongeveer 1700 ton CO2 per jaar, wat dan weer overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die 57.000 bomen opslaan wanneer ze een jaar groeien of het gemiddelde jaarverbruik van 170 gezinnen.
Warmtekrachtkoppeling VEB - Efficiënt in energie.
Aandeel van de lokaal geproduceerde stroom dat ook lokaal zal gebruikt worden.; Het rendement van de verwarmingsinstallatie die de WKK vervangt als deze niet draait. In het algemeen zal een WKK minder zuinig warmte produceren dan een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hierdoor zal er meer aardgas nodig zijn om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Er zal in deze situatie dus meer aardgas gebruikt worden. Tijdens de warmteopwekking zal er ook elektriciteit geproduceerd worden, die dan lokaal kan gebruikt worden.
Warmte-kracht-koppeling WKK EMIS.
Verder kan bij WKK ook een rookgascondensor verhogen thermisch rendement gemonteerd worden. Indien de geproduceerde warmte wordt ingezet in een droger, dan kan een deel van de warmtewisselaars wegvallen en is een rookgascondensor overbodig. Het vermogen van een WKK wordt meestal uitgedrukt in kWelektrisch.
Over WKK COGEN Vlaanderen.
Wat we doen. Wat is WKK? Beleid en regelgeving. WKK per sector. WAT IS WKK? UW PROJECT BELEID TOEPASSINGEN PUBLICATIES. Wat is WKK? Warmte-krachtkoppeling of WKK is de gezamelijke opwekking van warmte en kracht of elektriciteit binnen hetzelfde proces. Hierdoor bespaart men brandstof in vergelijking met gescheiden opwekking waarbij warmte opgewekt wordt door een condensatie ketel en elektriciteit door middel van een elektriciteitscentrale.
Wat is Micro-warmtekrachtkoppeling of micro-WKK Habitos.be. Habitos logo.
Wat is micro-WKK of micro warmtekrachtkoppeling? De speciale verwarmingsketels van een mini-wkk gebruiken de allerlaatste condensatietechnieken en combineren ze met een Stirlingmotor. Deze motor zet de energie om in elektriciteit, die het systeem afstaat aan het elektriciteitsnet. Op deze manier kan de ketel meer dan 50 van de elektriciteitsbehoefte van een klassiek gezin invullen. Tegelijk zorgt de ketel ook voor het verwarmen van water voor bad en douche. Een voordeel: zon micro WKK-systeem toch de nieuwste modellen neemt niet meer plaats in dan een klassieke condensatieketel. In Nederland wordt micro-WKK of mini-WKK ook wel een HRE systeem of HRE-ketel genoemd. HRE staat dan voor Hoog Rendement Elektra. Hoe werkt micro-WKK? Eigenlijk is een micro-WKK systeem opgebouwd uit een ééncilinder gas- of bio dieselmotor die een elektrische generator aandrijft. De motorkoeling wordt tegelijk ook gebruikt voor de productie van warmte. Je kan er ook voor kiezen om de bijkomende warmte uit de rookgassen die temperaturen halen tot 150C te recupereren door middel van een condensunit. Op die manier kan je een thermische meeropbrengst creëren van meer dan 2 kW. Die warmte wordt overgebracht op water, opgeslagen in een voorraadboiler, van bv.

Contacteer ons

analyze
antwerpen
arnhem
digitaal adverteren
freelance marketing opdrachten
gay
gratis contact advertenties
marktplaats
online reclame maken
testing
whatsapp
wkk