Op zoek naar warmtekrachtkoppeling?

 
warmtekrachtkoppeling
Micro warmtekrachtkoppeling met sterling motor voor huishoudelijke toepassingen; micro-WKK, MWKK, M-WKK, micro-warmte kracht koppeling, mini warmte kracht koppeling, micro warmte kracht koppeling.,
Wat is Micro-Warmte Kracht Koppeling μ WKK? Micro-warmtekrachtkoppeling' μ-WKK ook wel Mini warmtekrachtkoppelinggenoemd is de term voor opwekking van warmte en elektriciteit door middel vanwarmtekrachtkoppeling WKK in priv woningen en huishoudens met een motor tot een capaciteit van 20 kiloWatt. De WKK-installatie vervangt daarbij de CV-ketel. De huidige modellen zijnallemaal gasgestookt. De μ-WKK voor huizen valt net als de windturbine ende PV-panelen onder denetgekoppelde decentrale opwekkers. De micro-wkk produceert in de eerste plaats warmte en daarnaast een kleine hoeveelheid elektriciteit.Er worden energetische rendementen gehaald van 90. Bijdecentrale warmtekrachtkoppeling is de productie meestal aangepast aan dewarmtevraag. De elektriciteit die zelf niet gebruikt wordt, wordt dan aan hetelektriciteitsnet geleverd. Deze techniek is vooral geschikt voor oudere woningen met een grotere warmtevraag. Momenteel wordt in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de μ-WKK in veel nieuwbouwwijkeningebouwd. In het Verenigd Koninkrijk is vanwege de succesvolle massale introductie de BTW op μ-WKK verlaagd van 17,5, naar 5. De verwachting is dat van de 24 miljoen huishoudens in de UK er 14 tot 18 miljoen geschikt zijn voor μ-WKK.
http://sdme.be/default.aspx?CatID=45
Warmtekrachtkoppeling Groenblauwe netwerken.
Kolen-, olie en gascentrales die ver van steden gerealiseerd zijn hebben vaak maar een rendement van 35-40 omdat vanwege de grote afstanden tot industrie en steden, de warmte niet of onvoldoende gebruikt kan worden. Voor WKK-installaties kunnen verschillende brandstoffen gebruikt worden zoals bovenstaande tekening aangeeft, zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen en ook afvalstoffen. Grotere of kleinere WKK-installaties worden vooral gebruikt voor de warmteproductie van wijk- en stadsverwarmings-systemen. WKK-installaties worden van 1 tot 40.000 kW aangeboden. De kosten per kW variëren van 250 euro/kW voor grote installaties tot 3.100 euro/kW voor kleine installaties Erhorn-Kluttig et al, 2011. De laatste jaren zijn er ook micro- en mini-WKKs en gascompressiewarmtepompen ontwikkeld. Interessant is het Duitse initiatief van 'Zuhausekraftwerke. Het energiebedrijf LichtBlick installeert in grote huizen, huizencomplexen, scholen, kantoren enzovoorts gasgestookte WKK-installaties die eigendom blijven van het bedrijf. De huiseigenaar betaalt zijn energieverbruik voor verwarming en krijgt hier een flinke korting op omdat de geproduceerde elektriciteit aan het net geleverd wordt. De huiseigenaar heeft geen omkijken naar onderhoud.
Warmtekrachtkoppeling wkk: meer rendement, lagere kosten.
Wij rekenen verschillende oplossingen door en bespreken de mogelijkheden die het beste aansluiten bij uw vraag. Met een duurzame oplossing voldoet u aan de milieueisen én brengt u de operationele kosten gegarandeerd omlaag: meer rendement dus! Warmtekrachtkoppeling: slimme keuze. Een warmtekrachtkoppeling wkk is een slimme manier om warmte en elektriciteit te produceren.
Producten en diensten - Belfius.
Leasing van een WKK-installatie. Hebt u belangstelling voor duurzame investeringen in de energievoorziening van uw bedrijf? Warmtekrachtkoppeling WKK is de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. Deze formule levert u aanzienlijke besparingen op: minder brandstofkosten, een kleinere elektriciteitsfactuur Met een flexibele leasingformule komt Belfius Lease aan uw noden tegemoet. De leasing van een WKK-installatie is ideaal voor u als. u een bedrijfsgebouw hebt met een aanzienlijke vraag naar warmte en elektriciteit. u energie wenst te besparen, zodat u bovendien beschermd bent tegen eventuele stijgingen van de energieprijzen. Goed om te weten. Kiest uw bedrijf voor een WKK-installatie? Om uw investeringen te vergemakkelijken heeft Belfius Lease een leasingformule uitgewerkt, moduleerbaar op basis van uw behoeften. Een WKK-installatie kan zichzelf op enkele jaren terugverdienen als het profiel van uw bedrijfsgebouw en aan enkele criteria voldoet. Aangezien de levensduur van een dergelijke installatie geschat wordt op 15 jaar en de installatie na de leasing nog heel wat jaren kan werken, gaat het om een interessante investering.
enerpedia thema - Warmtekrachtkoppeling.
Het is mogelijk om een motor op deellast te laten werken. Dit heeft echter een nadelige invloed op het rendement. Bovendien worden onderhoudskosten doorgaans per draaiuur verrekend zodat bij deellast de onderhoudskosten even hoog blijven bij een lagere opbrengst aan elektriciteit en warmte. Zie http://www.cogenvlaanderen.be: voor verdere informatie. Er bestaan verschillende technologieën om het bovenstaande principe van gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te realiseren. Elke technologie heeft zijn specifieke toepassingsgebieden. De meest courante uitvoeringsvormen zijn de water/stoom Rankinecyclus met stoomturbine, de gasturbine en de inwendige verbrandingsmotor, die zowel gas als diesel als brandstof kan hebben. Daarnaast staan een aantal nieuwere technologieën klaar voor marktdoorbraak: microgasturbines en Stirlingmotoren. Op langere termijn kunnen ook brandstofcellen ingezet worden voor WKK toepassingen. Troeven van WKK. Het grote voordeel van warmtekrachtkoppeling is dat bij een gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de in de brandstof aanwezige nuttige energie veel beter wordt benut. Hierdoor is minder brandstof nodig dan bij een gescheiden productie van eenzelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit. De meeste WKK's' werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen zoals biogas als brandstof te gebruiken.
Warmtekrachtkoppeling: de slimme investering voor de toekomst.
Nadien hebben we het plan voorgelegd aan de algemene vergadering en kon de installatie opstarten. Intussen kijkt men bij La Magnanerie niet meer achterom, zegt Pinte: Dankzij de warmtekrachtkoppeling kan de CO2-uitstoot naar beneden. De totale factuur bedraagt nog slechts een derde van vooraf. De WKK levert 65 procent van de energie die nodig is voor sanitair warm water en verwarming. 'In' een eerste fase renoveerden we de stookplaats, met een omschakeling van stookolie naar gas. Project op maat. Voor de realisatie van het warmtekrachtkoppelingsproject deed La Magnanerie een beroep op Sibelga. De netbeheerder kan terugbuigen op twintig jaar ervaring inzake WKKs en de optimalisatie van stookplaatsen. Sibelga ontwikkelde een project op maat en begeleidde de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus om de investering draaglijk te maken. Wij nemen alle investerings- en werkingskosten op ons, legt Nikolaas Bogaerts van Sibelga uit. Dat betekent dat de eigenaars geen financieel risico lopen. Bovendien hoeven de eigenaars zich geen zorgen te maken over het onderhoud van de installatie. Sibelga volgt de werking vanop afstand op en monitort de resultaten zorgvuldig.
Warmtekrachtkoppeling WKK: tegelijk verwarmen en elektriciteit produceren - ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw.
In de eerste fase wordt er waterstof vanuit aardgas geproduceerd. Wanneer deze waterstof in contact komt met zuurstof ontstaat er een elektrochemische reactie die elektriciteit en warmte genereert. Een heel ecologisch proces, waardoor de CO 2 -uitstoot tot 50 lager ligt dan bij traditionele systemen. Een micro-WKK-brandstofcel-verwarmingsketel is perfect geschikt voor hedendaagse een- en tweegezinswoningen. Vraag raad aan je vakman. Een WKK moet goed afgestemd worden op de elektriciteits- en warmtebehoefte. Een WKK mag immers niet teveel maar ook niet te weinig produceren. Voor een optimaal rendement is er een welbepaalde hoeveelheid elektriciteit en warmte nodig. Laat dus zeker vooraf een rentabiliteitsstudie maken of vraag naar een simulatie met een warmtekrachtkoppeling door een vakman.
WARMTEKRACHTKOPPELING OP BIOMASSA Coretec.
VOOR WIE IS WKK OP BIOMASSA BEDOELD? Uw site heeft een thermisch vermogen nodig tussen 300kW en 1MW. Zij moet minstens het equivalent van 75.000 liter stookolie verbruiken. Onze klanten die doorgaans aan deze criteria voldoen zijn industrieën, groepen consumenten en KMO in de houtsector. 3 tot 6 jaar PayBackTime. 80 tot 90 Rendement. 90 CO-uitstoot vermindering. Wij beheren voor u. Onderzoek, ontwerp en dimensionering. Uitvoering, monitoring van de werkzaamheden logistiek. Oplossingen voor optimalisatie Centrale regeling, verenigen van gebruikers, energiemeting. Derde partij financiering. Beheer van groenestroomcertificaten en van het injectiecontract. Vergelijking en selectie van leveranciers.
DoeHetZelfhuis - Micro warmtekrachtkoppeling.
Alle techniek onder 1 dak. Vraag vrijblijvend informatie of uw gratis offerte. Dienst na verkoop. Alle technieken onder 1 dak! Thermische zonne-energie - warm water met verwarmingsondersteuning. Thermische zonne-energie - zwembad verwarming. Lucht - water warmtepomp. Lucht - lucht warmtepomp.
De voordelen van onze warmtekrachtkoppeling WKK Installaties HoSt.
Warmtekrachtkoppeling WKK Installaties. HoSt levert biomassa gestookte warmtekrachtkoppeling WKK installaties met de volgende capaciteiten.: Installaties van 1 tot 12 MWe. Installaties van 2 tot 50 MWt. WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DE HOST WKK INSTALLATIES? Flexibiliteit in brandstof. HoSt heeft in zowel Nederland als buiten Nederland al meerdere biomassa en houtgestookte bio-energie installaties gerealiseerd. Ga naar de projectpagina voor alle biomassa WKK installatie projecten.

Contacteer ons

adverteren
adverteren google
adverteren google adwords
bedrijven
casino
daten voor hoger
dating advertenties
freelance opdrachten marketing
google adverteren bovenaan
google adwords adverteren
riool
warmtekrachtkoppeling
zzp